+47 924 28 860 

Metos Service holder ditt profesjonelle kjøkken i stand

Metos Service er klar til å hjelpe med alle typer service- og vedlikeholdsbehov i hele Norge. Målet er å sikre at ditt kjøkken fungerer uten driftsstans, og at utstyret fungerer som tiltenkt gjennom hele dets levetid

Profesjonelt kjøkkenutstyr kjøpes for å brukes i mange år, til og med tiår. Derfor er velfungerende service- og vedlikeholdstjenester en av de viktigste beslutningskriteriene. Kvalifisert og jevnlig profesjonelt vedlikehold av kjøkken sikrer at utstyret fungerer korrekt, og at ingen slitasje eller avleiring øker energiforbruket. Jevnlig vedlikehold reduserer også utstyrets energi- og vannforbruk. God tilgjengelighet på reservedeler forlenger utstyrets livssyklus og reduserer miljøbelastningen forårsaket av produksjonen av nytt utstyr. Det viktigste målet er å sikre uavbrutt drift av det profesjonelle kjøkkenet.

Gjennom Metos Service får du tilgang til de beste ekspertene. Profesjonelle serviceteknikere utgjør kjernen av vårt servicetilbud.

Bestilling av service- og vedlikehold - vårt servicesenter

Vi har gjort det enkelt å kontakte oss for bestilling av service eller vedlikehold.
Vi har etablert et sentralt servicesenter som vil besvare din henvendelse og registrere en arbeidsordre til riktig tekniker, i riktig distrikt. Vårt servicesenter kan nås på tlf +47 982 40 142 på hverdager mellom kl 8 og 16.
Du kan også registrere din ordre på vårnettside via ordreskjema eller via e-post; service.norge@metos.no

Bestilling av service eller vedlikehold fra Metos

Vi tar vare på kjøkkenet ditt. 
Du kan bestille service eller vedlikehold ved å fylle ut skjemaet eller
ved å ringe servicesenterets telefon +47 982 40 142.
Send e-post 
Ordreskjema service og vedlikehold

Våre lokale serviceteam støtter deg over hele landet

Uansett hvor i Norge du er, så er vi nærme deg. Målet med vårt landsdekkene servicenettverk er å være til service så fleksibelt og problemfritt som mulig, uansett region og posisjon.

Lokal service og spesialisering innen profesjonelt kjøkkenutstyr er hjørnesteinene i Metos Service. Vårt omfattende servicenettverk og våre serviceteknikeres solide kompetense garanterer at du vil motta rask service og valuta for pengene dine. For å supplere våre egne ressurser bruker vi utvalgte serviceforbindelser som opererer under Metos' tilsyn og i samsvar med betingelsene og kravene satt av Metos. Metos' lokale serviceleder er ansvarlig for kundekontaktene i området og administrasjon av vedlikeholdsressurser.

For å sikre tilgangen på reservedeler har hvert av serviceområdene sitt eget lager proporsjonalt med den lokale utstyrsbasen. I tillegg har hver servicetekniker et utvalg av de mest etterspurte reservedelene i bilen sin. Vårt store sentrallager med mer enn 15 000 reservedeler er i Kerava.

Utstyret har blitt kjøpt for bruk i produksjon, og dette oppnås best ved å holde det i god stand.

Periodisk vedlikehold og reparasjoner

I tillegg til reparasjon av profesjonelt kjøkkenutstyr sørger Metos også for at ditt utstyr vedlikeholdes ihht produsentens anbefalinger allerede under garantiperioden. Periodisk vedlikehold betyr at utstyret blir proaktivt vedlikeholdt. Dette sikrer at det fungerer problemfritt i daglig bruk. Periodisk vedlikehold eliminerer ikke fullstendig behovet for reparasjoner, men reduserer det betydelig og holder utstyret i god stand. 

Periodisk vedlikehold holder kjøkkenet gående. Det gir pålitelighet og forutsigbarhet for ditt kjøkkens vedlikeholdskostnader og reduserer uventede produksjonsavbrudd som også medfører kostnader. I tillegg gjør periodisk vedlikehold det mulig å spore de faktiske vedlikeholdskostnadene for utstyret, og hjelper med å fastslå optimal byttetid.

Vedlikehold er ment å være forebyggende - utstyret på kjøkkenet ditt sjekkes til en planlagt tid, og vi vurderer utstyrets funksjon og erstatter eventuelle slitte deler. I tillegg identifiserer vi det kritiske utstyret på kjøkkenet ditt og avtaler en forhåndsbestemt plan for vedlikehold. Vedlikeholdsintervallene fastsettes av bruken av utstyret, og varierer også mellom produkter.

Service tag/Service ID er nøkkelen til produktets informasjon

Servicetag eller Service-ID-er knyttet til utstyret forteller oss merke, modell og type produkt, originalt serienummer, produksjonstidspunkt, monteringstidspunkt, garantivarighet og vedlikeholds- og reparasjonshistorikk. Informasjonen registreres alltid på en lett synlig del av utstyret, slik at søking etter produktinformasjon er så enkel som mulig. Dette vil hjelpe deg å få nøyaktig og rask service. Registeret vedlikeholdes kontinuerlig og oppdateres når nye leveranser gjøres. Produktinformasjonen oppbevares i vedlikeholdsregisteret i 10 år. 

En teknisk rapport og kostnader for hver vedlikeholdsprosedyre vi utfører registreres i vårt informasjonssystem. Utstyrs-spesifikk vedlikeholdshistorikk og kostnadsovervåking kan enkelt trekkes ut, for eksempel som bakgrunnsinformasjon for et årlig oppfølgingsmøte.

Kontakt oss og la ekspertene våre hjelpe deg med prosjektet ditt

Jonas Svensson

CAD operatør
924 28 860
474 52 739
jonas.svensson@metos.no

Magdalena Adamska

CAD operatør
924 28 860
486 69 798
magdalena.adamska@metos.no

Valeriya Green

CAD operatør
924 28 860
980 23 338
valeriya.green@metos.no
 

Servicekvalitet

Det er viktig for oss at du får en førsteklasses vedlikeholdstjeneste. Den viktigste kvalitetsfaktoren for en reparasjonstjeneste for profesjonelt kjøkkenutstyr er leveringstiden, sammen med teknisk støtte, opplæring og pålitelige leverandører. Målet for Metos Service er å håndtere vedlikeholdsanmodninger i ett besøk. For å nå dette målet opprettholder vi et lager av reservedeler på våre regionkontorer basert på den lokale utstyrsbeholdningen, og trener serviceteknikere årlig ved vårt opplæringssenter i Kerava. 
Generelt er planlagt vedlikehold rimeligere enn nødreparasjoner