+47 924 28 860 

Fra en plan til et kjøkken – uanstrengt med hjelp av vår prosjektstyringstjeneste

Når vi har designet ditt profesjonelle kjøkken starter anleggsprosjektet. Det er mange typer anlegg for bygging av kjøkken – små eller store, et nytt sted eller et som skal renoveres. Uansett hvilken type prosjekt det er ønsker vi å levere et effektivt og funksjonelt kjøkken uten problemer – så prosjektet ditt ikke blir forsinket. Derfor gjør vi vår store kunnskap om byggeprosjekter tilgjengelig for deg. 

 

Prosjektstyringstjeneste: sømløst fra design til levering

Det er mange parter som er involvert i et kjøkkenprosjekt og hver av dem har en forskjellig rolle. Vår prosjektstyringstjeneste sørger for at informasjonsflyten mellom de forskjellige partene fungerer og at det er jevn fremgang. Våre eksperter styrer leveringer, planlegging og montering av utstyr. Vi sørger for at både produktleveringer og teknikere er på plass til avtalt tid og at monteringsplanen koordineres med annet arbeid som foregår på stedet. Slik kan et kjøkkenprosjekt fullføres effektivt og pålitelig. 

Prosjektstyringstjenesten er inkludert i alle kjøkkenprosjekt som kjøpes fra Metos. 

Kontakt oss

Har du et kommende profesjonelt kjøkkenbyggeprosjekt? Metos prosjektstyringstjeneste holder kontroll på alt gjennom hele kjøkkenprosjektet.
Fyll ut kontaktskjemaet

Fasene i prosjektstyring

1 Startmøte for prosjekt
Hele leveransens innhold gjennomgås og det forsikres at alle parter har all nødvendig informasjon tilgjengelig.

2 Dimensjonering og spesialtegninger forenkler designarbeid
Vi sjekker alltid dimensjonene på forhånd.  

3 Møte med entreprenøren 
Leveringsplanen spesifiseres og bekreftes med alle entreprenører på stedet. Dette gir alle et klart bilde av planen og fasene i prosjektets utvikling.

4 Levering av produktene
Produktene leveres til stedet og monteres i henhold til planen. Monteringen utføres av Metos’ egne teknikere eller nøye utvalgte teknikere fra vårt partnernettverk. Sluttjusteringer gjøres ofte på stedet. Med hjel av våre profesjonelle teknikere kan små endringer enkelt utføres på stedet uten at prosjektet forsinkes.

5 Overlevering av kjøkkenet
Vi tester kjøkkenet før den endelige leveringen. Under overleveringen vil du motta dokumentasjonen for utstyret. Til slutt vil våre instruktører til avtalt tid gi opplæring i bruk av utstyret.

6 Kjøkkenvedlikehold 
Vi kan også hjelpe deg med å holde kjøkkenet i driftsklar stand. Husk at utstyret må ha jevnlig service, dette vil bidra til å unngå avbrudd.

Prosjektstyringstjenesten i tall

Vår prosjektstyringstjeneste er lokal og nær deg

Metos’ tjeneste for prosjektstyring er tilgjengelig over hele landet. Den lokale prosjektlederen er din partner, sørger for at prosjektet går framover i henhold til avtalt plan og rapporterer til personene som er avtalt med kunden. De kontaktpersonene vi utpeker er ansvarlige for arbeidets fremdrift og tar seg av leveringer, planlegging og monteringer. Dimensjonene kontrolleres på forhånd. Når kjøkkenet ditt er montert vil det bli testet. Slik sikrer vi at alt fungerer. 

Under overleveringen leverer vi også dokumentasjon for utstyret. I tillegg vil vårt opplæringsteam gi personalet på det profesjonelle kjøkkenet opplæring i korrekt bruk av utstyret.
 

Våre regionale prosjektledere sørger for at ditt kjøkken fullføres

Arto Piirainen

salgsjef prosjekt
924 28 860
911 32 758
arto.piirainen@metos.no

Werner Hopfer

prosjektleder / KAM
924 28 860
474 69 215
werner.hopfer@metos.no

Geir Aas

prosjektleder
924 28 860
91 132 755
geir.aas@metos.no

Noen ganger må det gjøres endringer på kjøkkenmonteringen på byggeplassen i siste liten. Når vi jobber på stedet vet vi hvordan vi skal se ting fra kundens side og løse ting på en slik måte at alt fungerer godt og at prosjektet ikke blir forsinket på grunn av små endringer.

Vi monterer også enkeltprodukter

Når du bestiller produkter i vår nettbutikk, kan du be om hjelp til montering. Vi vil kontakte deg for pristilbud på monteringen, sjekke riktig strømart og gi informasjon som kan være nyttig i forbindelse med en eventuell montering,