+47 924 28 860 

Metos som arbeidsgiver 

En god ansattopplevelse er viktig for oss og vi utvikler konstant våre operasjoner i samarbeid med vårt personale.  

En god ansattopplevelse er basert på omfattende orientering, meningsfull jobb, en god atmosfære på jobb, hjelpsomhet, god ledelse og inkludering i arbeidsfellesskapet – de tingene vi alle håper å ha på vår arbeidsplass. Det er viktig for oss å sikre et godt yrkesmessig velvære, ettersom vårt mål er et sunt og sikkert arbeidsmiljø – et velfungerende arbeidsfellesskap hvor mennesker trives. Metos’ ansatte blir vanligvis lenge hos oss. Gjennomsnittlig lengde på ansettelse er 12 år. 
 
Les mer om praksis, teser   og sommerjobb-muligheter ved våre anlegg.

EN JOBB HVOR DU VIL TRIVES

Det er viktig for oss å forbedre jobbopplevelsen så mye som mulig. Vi har det gøy på jobb fordi vårt arbeidsfellesskap er åpent, vi hjelper hverandre i jobben vår og vi er vennlige mot hverandre.

UTVIKLE DINE KUNNSKAPER

Bli en spesialist i den profesjonelle kjøkkenbransjen. Allsidige oppgaver og prosjekter gir deg muligheten til å utvikle dine kunnskaper.

FEIRING MED VÅRT PERSONALE

I tillegg til å gratulere feirer vi lange karrierer og gledelige begivenheter, som en nytt familiemedlems ankomst, med en gave.

MULIGHETER UTENOM JOBB

I fritiden din kan du benytte deg av våre hobbyklubber, sports- og kulturtilbud og feriehytter.

HA DET MORO OG SLAPP AV SAMMEN

Våre enheter organiserer morsomme og oppfriskende arrangementer hvor vi alle kan legge fra oss jobben for en stund og nyte det å være sammen.
Vi har ledige stillinger for montører og serviceteknikere. Kontakt oss!

”Hos Metos er det en skikkelig god lagånd. Som en som akkurat har begynt i selskapet er det hyggelig at alle prøver å hjelpe meg med å lære nye ting og håndtere utfordrende situasjoner, til tross for deres egne travle timeplaner. Metos er også et velkjent merke innen serveringsbransjen, så kommunikasjon med kunder har gått problemfritt. Samhandling med kunder preges av gjensidig respekt og samarbeid.”


– Ville, distriktsleder

Likeverd og likestilling


Vi ønsker å være en arbeidsplass hvor ansatte føler at ser verdsatt og hørt – uansett alder, kjønn, nasjonalitet eller annen bakgrunn. Vi tror at mangfold er en verdi og en viktig del av en vellykket organisasjon. 

Vi har en arbeidsgruppe hvis mål er å fremme likeverd, likestilling og mangfold. Vi ønsker å utvikle driftsmetodene og kulturen på våre arbeidsplass og forme praksis til å innfri vårt personals behov, nå og i fremtiden.  

Vårt mål er en ansattopplevelse i konstant forbedring


Vi ønsker å kontinuerlig utvikle vår drift og kunne tilby vårt personale en god ramme for deres jobb. Vi undersøker jevnlig ansattopplevelsen ved hjelp av personalundersøkelser som organiseres av vår partner. Målet med undersøkelsen er å få ærlig og verdifull informasjon fra vårt personale om ting som går bra og områder hvor det er rom for forbedring. Tilbakemeldingene brukes i utvikling av vår drift ved å iverksette tiltak som skapes både på selskaps- og enhetsnivå i daglig jobb. I tillegg ber vi om tilbakemelding fra våre nye ansatte ved starten av ansettelsesforholdet og holder avslutningsintervjuer ved slutten av ansettelsesforholdet.

Vi sørger også for at vårt fysiske arbeidsmiljø er sikkert og ergonomisk og utviklet konstant våre digitale operasjoner. 

Et unikt nettverk av eksperter


Mens vi utvikler tjenester for profesjonelle kjøkken i hele deres levetid, samt vår egen utstyrsproduksjon, så har vi også skapt et unikt nettverk av eksperter. Langsiktig investering i vår egen produktutvikling, produksjon og forskjellige bransjetjenester krever allsidige kunnskaper. Således er kompetanse en av våre verdier. 

Digitalisering, automatisering, kunstig intelligens og andre teknologiske utviklinger påvirker også utviklingen av den profesjonelle kjøkkenbransjen, som konstant utfordrer utviklingen av vår ekspertise som en pionér innen bransjen. Som kolleger ønsker vi mennesker som ønsker å jobbe sammen, som har en interesse i den profesjonelle kjøkkenbransjen og en kundeorientert holdning.

 Vi forplikter oss til prinsippene ved ansvarlig sysselsetting og til å bære ansvaret ved å konstant utvikle mere ansvarlige måter å jobbe på, for eksempel ved å lære av andre, oppmuntre ved eksempel og påvirke gjennom handling. Vi ønsker at alle våre eksperter skal kunne si med stolthet at de jobber på en ansvarlig arbeidsplass. 

 

Allsidig arbeid


På grunn av det store utvalget av produkter og tjenester tilbyr Metos allsidige arbeidsoppgaver som strekker seg fra design til montering, salg, vedlikehold, lagerarbeid og forskjellige kontoroppgaver. Vi ønsker at vårt fellesskap skal være åpent og alltid lære.

Hvordan er det å jobbe hos Metos? Les erfaringene fra våre ansatte nedenfor.

"Jeg liker at arbeidstiden er fleksibel og at atmosfæren er oppmuntrende. Metos har en veldig god atmosfære å jobbe i, alle hilser på kolleger og er vennlige mot hverandre."

– Anne, logistikkmedarbeider

”Etter min mening er Metos et stabilt selskap hvor alle gjør en god jobb. Jeg liker også det faktum at ansatte og deres fordeler vies mye oppmerksomhet."

–Admiro, sveiser

"Jeg liker særlig godt det faktum at det er gode muligheter til forfremmelse og videre opplæring. Selskapet er støttende og oppmuntrende hvis du vil videreutdanne deg på noen måte, eller hvis du er interessert i å ta på deg mer utfordrende oppgaver. Det er også verdt å nevne de fleksible arbeidstidene og de støttende kollegene! Vær fri til å være deg selv."

– Anna-Kaisa, arbeidsleder

Ledige stillinger


Her finner du stillinger som er ledige nå, eller du kan sende inn en åpen søknad.
Alt i alt har Metos en skikkelig god atmosfære, som et andre hjem.