+47 924 28 860 

Metos’ førsteklasses produktutvalg

Metos' produktutvalg inkluderer vårt førsteklasses kjøkkenutstyr som er produsert i fabrikker som ligger i Finland – som verdens beste kokegryter – samt markedsledende toppmerker og førsteklasses profesjonelt kjøkkenutstyr fra nøye utvalgte partnere. 
 
Metos' omfattende produktutvalg er delvis basert på selskapets historie, som er mer enn hundre år lang. Noen av merkene i vårt utvalg – som de berømte Wexiödisk oppvaskmaskiner for profesjonelle kjøkken – var opprinnelig våre egne og har siden vokst til sine egne merker i markedet.  
 
Vi har også en lang historie med flere ledende profesjonelle kjøkkenmerker. For eksempel har Hällde vært vår partner i et halvt århundre og Rationals kombiovner, kjent og verdsatt over hele verden, har vært i sortimentet fra begynnelsen.  
 
 

Andre produsenters produkter i Metos sitt utvalg 


Nye produkter som legges til vårt produktutvalg blir valgt basert på vår kunnskap og evaluering, på fenomener og trender i bransjen, i tillegg til våre kunders behov. Det å holde seg oppdatert på marked og konsepter er en av de viktigste delene av våre profesjonelle produktlederes arbeidsoppgaver. Blant annet tar vi hensyn til utviklingen av driftsmiljøet og bransjen, bærekraft, vårt mål om å alltid være i forkant av utviklingen, og vårt oppdrag om å hjelpe våre kunder med å lykkes. 
 
Vi tar kun inn produkter fra andre produsenter i vårt utvalg etter nøye vurdering. Før et nytt merke blir en del av Metos’ produktutvalg går det gjennom en grundig vurderings- og testprosess. Produktet må innfri våre nøyaktige kriterier slik at vi med sikkerhet kan avdekke at det holder hva som loves fra produsent. 

Alle produkter må testes grundig før de kan aksepteres som del av Metos’ førsteklasses produktutvalg. Vi har høyre forventninger og kriterier som skal innfris – produktet må kunne gjøre det som er lovet. 

Metos-logoen er en garanti for kvalitet


Før vi tar inn produkter fra andre produsenter i vårt utvalg gjennomgår de grundig testing i flere ulike miljøer over lengre tid. Produktenes bakgrunn undersøkes nøye og dokumentasjon – vedlikeholdsinstruksjoner, bruksanvisninger, reservedelsdokumenter og tekniske data – innhentes for inspeksjon.  
 
Vårt eget senter for teknisk støtte undersøker produktene med ekstrem presisjon og utfører detaljerte tekniske tester på dem for å sikre utstyrets sikkerhet og kapasitet. I testing av driftssikkerhet undersøkes elektrisk og mekanisk driftssikkerhet. I kapasitetstesting blir de faktiske forbruksdata kontrollert for å sikre at produktet kan håndtere den oppgitte kapasiteten. Inspeksjonsrapporter skrives for testene og gjennomgås med leverandøren. Hele testprosessen kan ta lang tid før produktet til slutt tas inn i Metos’ utvalg. 
 
Metos' tekniske kunnskap er førsteklasses og våre tekniske veiledere brukes og er etterspurt i flere ekspertforum i bransjen. 
 
Utstyret testes også innimellom i miljøer som er så autentiske som mulig. I disse testene blir utvalgte produkter laget med utstyret, slik at man kan innhente sammenlignende informasjon, f.eks. steketider. Testene kan også måle utstyrets energiforbruk. Vi leverer også noen produkter ut til kunder for test og for innhenting av informasjon om holdbarhet. Ved vårt hovedkontor i Kerava, Finland har vi et naturlig teststed som er vår egen Maku restaurant i Metos Center.   

Men, vi evaluerer ikke bare produktene og deres tekniske egenskaper, vi evaluerer også leverandørene. Hvis leverandørens egen prosess for kvalitetssikring er god, så påvirker det utvelgelsesprosessen. Leverandørens verdier og ansvar er et av våre viktigste evalueringskriterier, som vi vurderer med leverandørens ansvarsundersøkelse. 

 

Når du kjøper et Metos-produkt kjøper du hele servicepakken

Når du kjøper profesjonelt kjøkkenutstyr fra Metos så kjøper du ikke bare et fysisk produkt, du får også tjenester som reserverdeler, teknisk support, montering, teknisk igangkjøring, brukeropplæring og ved behov skreddersydd opplæring tilpasset ditt behov.  

I tillegg har vi også tjenester som periodisk vedlikehold og reparasjon gjennom utstyrets levetid, og til slutt en gjenvinningstjeneste.  

Metos gir også alt utstyr som selges en garanti på minst ett år.  
 
Når du kjøper utstyr fra Metos får du alltid mye mer enn bare et produkt. Du får tilgang til hele organisasjonens ekspertise. 

Metos’ egen produksjon 


Metos har sin egen fabrikk i Kerava, Finland og en inventarfabrikk for rustfri innredning i Sorsakoski. Vår egen produksjon inkluderer, bl.a. verdens beste kokegryter med tilbehør, samt profesjonell kjøkkeninnredning. Produktutvikling og testing av Metos egen produksjon skjer i Finland og utføres med kompetanse og yrkesstolthet som er samlet i løpet av hundre år.
Vi tilbyr tilpassede pakker, så sluttresultatet blir bra og funksjonelt fra kundens synspunkt.

Metos WD – førsteklasses oppvaskmaskiner fra Wexiödisk 


Originalt var Wexiödisk en avdeling i Metos-gruppen. Den hadde fokus på design, produksjon og markedsføring av oppvaskløsninger for profesjonelle kjøkken. Gjennom selskapenes delte historie har også produksjon av oppvaskløsninger og produktutvikling blitt delt. I dag er Wexiödisk, som befinner seg i Växjö, Sverige, det største selskapet på sitt felt i de nordiske landene. Selskapet ble grunnlagt i 1972 og har hatt fokus på å kontrollere kostnader som påløper i løpet av en oppvaskmaskins livssyklus, og de har lykkes med å utvikle flere løsninger som har redusert forbruket av vann, energi og vaskemidler i profesjonelle kjøkken. Wexiödisks oppvaskløsninger har to salgskanaler. Produktene selges både gjennom Metos’ egne salgsenheter og gjennom importører i forskjellige deler av verden. 
 
 

Produkter fra Ali Group sine produsenter gjennom oss 


Vi er del av verdens største leverandører av utstyr for mattjenester, Ali Group, noe som også betyr at vi enklere kan tilby våre kunder merkene som eies av Ali Group. Alle produkter som er del av vårt produktutvalg går gjennom samme godkjenningsprosess.

Våre partnere inkluderer: