+47 924 28 860 

Personvernerklæring


(Oppdatert 18.03.2024.)

Metos AS og ansatte er forpliktet til å beskytte ditt personvern og din personlige informasjon. Mens vi behandler dine opplysninger følger vi formålstjenlig lovgivning og god databehandlingspraksis. 
Denne erklæringen vil gi informasjon om hvordan Metos behandler dine personopplysninger, hvilken type personopplysninger vi behandler og for hvilke formål de brukes i forskjellige situasjoner. 

Registrators kontaktinformasjon:
Navn: Metos AS 
Bedriftens organisasjonsnummer: 983 454 213 
Adresse: Rosenholmveien 4A, NO-1252 Oslo 
Telefon: 92428860 
E-postadresse: metos.norway@metos.no 
 
I det følgende beskriver vi innsamlingen og behandlingen av personopplysninger basert på forbindelsen som personen har med Metos. 

 

Kunder


Kildene for personopplysninger 
Vi samler inn personopplysninger direkte fra mennesker som representerer våre nåværende, eller mulige fremtidige, kunder eller andre interessenter. Personopplysninger samles for eksempel inn fra kontrakter, kontakter, tilbakemeldinger, registrering og brukerinformasjon for online tjenester, eller fra andre hendelser knyttet til styring av kundeforhold. 

Innsamlede personopplysninger
Vi samler inn og behandler for eksempel følgende personopplysninger 
 • navn 
 • stilling 
 • selskap 
 • adresse 
 • telefonnummer 
 • e-postadresse 
 • språk 
 • bestillingshistorikk og fakturainformasjon 
 • informasjon om deltakelse i arrangement 
 • brukernavn og passord for tjenestene 
 • opptak av samtaler til kundeservice 

 Formålet med datainnsamlingen 
Formålet med innsamling av personopplysninger er å gjøre Metos’ drift enklere i forskjellige situasjoner og forbedre samarbeid mellom parter. Slike situasjoner er for eksempel 

 • gjennomføring av en salgskontrakt 
 • levere tjenester, produkter eller kundestøtte 
 • behandling av fakturaer og betalinger 
 • kunde- og markedsføringskommunikasjon 
 • behandling av kundeforhold 
 • organisering og styring av opplæring og arrangementer 
 • gjennomføre tilbakemeldings- og kundetilfredshetsundersøkelser 

Juridisk grunnlag
Vi behandler kun personopplysninger når det er gyldig juridisk grunnlag. 
Slikt juridisk grunnlag finnes når vi gjennomfører markedsføring og salg, styring av kundeforhold eller kundekommunikasjon. 
Når vi arbeider med vår kunde i et kontraktsforhold er gjennomføring av kontrakten det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger. 

 

Besøkende på nettside


Kildene for personopplysninger
Generelt kan du besøke vår nettside uten å oppgi personopplysninger. 
Vi samler inn personopplysninger fra besøkende på vår nettside ved hjelp av informasjonskapsler, fra kontaktskjema-informasjon eller fra de som har registrert seg for tjenestene. 

De innsamlede personopplysningene
Ved hjelp av informasjonskapslene som vi bruker på våre nettsider så henter vi inn den besøkendes IP-adresse, nettlesertype og hvor den besøkende kommer fra. I tillegg samler vi inn opplysninger om besøkte sider og aktiviteter knyttet til markedsføringsmeldinger. Hvis du ikke vil at vi skal innhente denne informasjonen med informasjonskapsler kan du velge å blokkere bruken av informasjonskapsler eller endre innstillingene for informasjonskapsler ved å klikke på ikonet for informasjonskapsler nederst til venstre på vår nettside. 
Fra informasjonen som fylt ut i online skjema samler vi inn personopplysningene som er oppgitt i skjemaet, for eksempel navn, selskapets telefonnummer og e-postadresse. 

Formålet med datainnsamlingen
Formålet med å behandle personopplysninger som er samlet inn fra våre nettsider er å sikre og å optimere bruken av nettsiden, utvikle kvaliteten på våre tjenester og markedsføre våre produkter og tjenester, samt levere bestillinger. I tillegg kan vi utvikle innholdet på vår nettside basert på brukerinteresse. 

Juridisk grunnlag
Vi behandler bare personopplysninger når det er gyldig juridisk grunnlag. 
 
Sikring og optimering av vår nettside, tjenesteutvikling og markedsføring er våre legitime interesser. Med den registrertes samtykke kan vi bruke kontaktinformasjon ved sending av markedsføringskommunikasjon.  

 

Leverandører og underentreprenører


Kildene for personopplysninger
Vi samler inn personopplysninger direkte fra våre leverandører og underentreprenører, innen rammene av forskjellige avtaler med leverandører og underentreprenører.

De innsamlede personopplysningene
Vi samler for eksempel inn og behandler følgende personopplysninger
 •     navn
 •     stilling
 •     informasjon om kvalifikasjon og opplæring
 •     selskap
 •     telefonnummer
 •     e-postadresse
 •     språk
 •     fakturering- og kontraktinformasjon
Formålet med innsamlingen av opplysninger
Formålet med innsamlingen av personopplysninger er å lette Metos’ innkjøp og administrere partnerskap. Slike situasjoner er for eksempel  
 •     innkjøp av produkter og tjenester
 •     behandling av fakturaer og betalinger
 •     administrasjon av partnerskap
 •     gyldighet for de nødvendige kvalifikasjonene
Juridisk grunnlag
Vi behandler bare personopplysninger når det er gyldig juridisk grunnlag. Slikt juridisk grunnlag eksisterer når vi inngår innkjøpskontrakter for tjenester eller produkter, bruker underentreprenører for oppgaver som krever kvalifikasjoner, og når vi behandler betalingstransaksjoner. 

 

Jobbsøkere

Personopplysninger som cv/vitnesbyrd/attester fra personer i forbindelse med jobbsøknader.

Den som mottar søknader i forbindelse med utlysning av stillinger, skal makulere søknadspapirer fra uaktuelle søkere senest to måneder etter at ansettelse er besluttet. Dersom det er ønskelig å beholde cv/vitnesbyrd/attester fra søkere for evt. senere bruk, må samtykkeerklæring innhentes.

 

Behandlere av personopplysninger og overføring utenfor Metos

Hos Metos blir personopplysninger kun behandlet av personer som er berettiget til det, basert på deres oppgaver. Vi bruker tjenesteleverandører til å for eksempel behandle betalinger og fakturaer, og å levere online tjenester. I disse tilfellene skjer behandlingen av personopplysninger kun i samsvar med Metos’ instruksjoner, for formål som er fastsatt av Metos. Hvis personopplysninger på grunn av tekniske eller praktiske krav behandles utenfor EU så sikrer Metos at det er juridisk grunnlag for slike overføringer. 
Metos kan måtte overlevere personopplysninger til en annen dataansvarlig, for eksempel til myndighetene, når Metos har en juridisk forpliktelse til å gjøre det. 

 

Oppbevaringstid for personopplysninger

Opplysninger blir kun oppbevart i tid og omfang som er nødvendig for formålene som de opprinnelig ble samlet inn for. Oppbevaringstiden varierer, avhengig av formålet med behandlingen og typen personopplysninger. 
Opplysningene som er lagret i registeret blir destruert eller anonymisert når det ikke lenger er juridisk grunnlag for å oppbevare dem. ​​​​​​​

 

Registerbeskyttelse

Datasikkerhet, konfidensialitet og korrekthet for opplysningene i registeret sikres av adekvate tekniske og organisatoriske tiltak. 
Registerets informasjonssystemer er beskyttet av hensiktsmessige tekniske tiltak, inkludert vanlig informasjonssikkerhet og oppdateringer, krypterte forbindelser til omgivelsene og et sikkert online miljø. 
Kun de spesifiserte personene som behøver informasjonen i sine oppgaver har rett til å behandle opplysningene. Kun personale med opplæring og instruksjon kan behandle opplysninger i henhold til oppgavespesifikke roller. ​​​​​​​

 

Den registrertes rettigheter

Den registrerte personen har rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan de behandles. Den registrerte personen kan be om en kopi av slik informasjon ved å kontakte e-postadressen som er angitt i registratorens kontaktinformasjon. 
Hvis det er hull, feil eller utdatert informasjon i personopplysningene har den registrerte rett til å be om korrigering eller komplettering. 
Den registrerte personen har rett til å be om sletting av vedkommendes personopplysninger. Vi sletter personopplysninger med mindre vi har en juridisk forpliktelse eller annen tvingende årsak til å beholde opplysningene. Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på den registrertes samtykke kan dette samtykket når som helst trekkes tilbake. 
Den registrerte personen kan be om å begrense eller protestere mot behandlingen av deres personopplysninger. I slikt tilfelle vil vi evaluere det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger. 
Den registrerte personen har rett til å levere en klage til tilsynsmyndigheten hvis den registrerte personen mener at behandlingen av personopplysninger som angår vedkommende ikke har vært i overensstemmelse med forskrifter om databeskyttelse. ​​​​​​​
​​​​​​​
 

Oppdatering av databeskyttelses- og personvernerklæringen 

Denne databeskyttelses- og personvernerklæringen kan oppdateres når endringer som krever det oppstår i vår virksomhet eller databeskyttelseskrav. Nettsiden har alltid en oppdatert beskrivelse. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med disse retningslinjene og besøker siden med jevne mellomrom for å gå gjennom eventuelle endringer.