Metos produserer og markedsfører kjøkkenutstyr og rustfritt stål interiør. Metos er markedsledende i de nordiske og baltiske landene, så vel som Benelux-landene, og tilhører Ali Group, som er Europas ledende produsent av kjøkkenutstyr. Metos har rundt 750 ansatte i ni forskjellige land i Europa.

 

Miljø og Kvalitet

Vi har et nært samarbeid med våre kunder, produktleverandører og samarbeidspartnere for å stadig forbedre og utvikle miljøbevisstheten

Miljø og kvalitet

Vi har et nært samarbeid med våre kunder, produktleverandører og samarbeidspartnere for å stadig forbedre og utvikle miljøbevisstheten. Metos har oppnådd ISO 9001 kvalitets- og ISO 14001 miljøsertifikat av SGS. METOS AS ble tildelt årets Miljøpris 2007 fra BFSN. Vi setter denne prisen veldig høyt og har siden jobbet ytterligere for et bedre miljø. Flere av våre nye produktserier er et direkte resultat av hele Metos gruppens årelange fokus på miljø. Metos AS er også medlem av Grønt Punkt Norge AS.

Metos tilbyr miljøvennlige produkter innen mange kategorier. Spør oss om råd og hjelp til å velge det mest miljøvennlige og driftsmessig beste produktet tilpasset ditt behov. Ta kontakt med vårt salgsteam, tlf. 9242 8860. Vi tenker på og tar hensyn til miljøet. I planleggingen, produksjonen og leveringen av profesjonelle kjøkken streber vi hele tiden mot mer miljøvennlige løsninger. I vår streben etter å oppnå forbedringer jobber vi tett sammen med kunder, leverandører og servicefirmaer. Vi jobber med spesiell vekt på metoder for matlaging, basert på mer effektive varmeoverføringsteknologi med dagens matprepareringsutstyr.

Målet er å redusere energi- og vannforbruk i profesjonelle kjøkken, i tillegg til å øke effektiviteten i matprepareringen. Forbruket og miljøkonsekvensene vil være redusert til under halvparten av tidligere forbruk når oppvaskmaskiner er utstyrt med vårt utviklede ICS+ driftskontrollsystem. Selv luftkvaliteten på kjøkkenet er forbedret når overskuddsenergien ikke påvirker ventilasjonssystemet.

De miljømessige konsekvensene av en oppvaskmaskins levetid er gjennomgått i vår levetidsanalyse. På denne måten kan kunden på kjøpstidspunktet gjennomgå de miljømessige faktorene og virkelige kostnader for bruk av maskinen. Vi forsøker å minimalisere tap av materiell i produksjonen og leveringen ved å sortere og resirkulere. All overskytende materiell, det meste rustfritt stål, blir resirkulert. Mengden avfall fra kondemnerte produkter reduseres når riktig materiell er brukt i produksjonen. Som eksempel er våre oppvaskmaskiner produsert for 90% resikulering av materiellet.

Metos AS har avtale med Renas om innsamling av utrangerte storkjøkkenprodukter. Alle som besitter dette kan nå levere vederlagsfritt til Metos. Sjekk hvor din nærmeste Metos avdeling er og kontakt dem, for levering av utrangerte storkjøkkenprodukter for kondemnering. Det sparer både dere og miljøet for store kostnader.

(Jfr. EE-forskriften 5.1 har forhandlere av EE-produkter plikt til å ta EE-avfall som er forbruksavfall vederlagsfritt i retur ved sitt forretningssted.)