Metos produserer og markedsfører kjøkkenutstyr og rustfritt stål interiør. Metos er markedsledende i de nordiske og baltiske landene, så vel som Benelux-landene, og tilhører Ali Group, som er Europas ledende produsent av kjøkkenutstyr. Metos har rundt 750 ansatte i ni forskjellige land i Europa.

Prinsipper for databeskyttelse

Prinsipper for databeskyttelse

Våre kunders personvern er viktig for oss. Personlig informasjon og andre data innhentet i løpet av å tilby tjenesten forvaltes og beskyttes alltid så trygt som mulig. Disse databeskyttelse prinsippene er ment å forklare deg hvordan og til hvilke formål vi samler inn og behandler data når du besøker vår nettside eller bruker våre tjenester og hvordan dataene er beskyttet. Videre vil vi forklare de valgene du kan gjøre i forhold til bruken av dataene. Ved å gi oss din personlige informasjon når du besøker vår nettside eller bruker våre tjenester på ulike måter, samtykker du i at dine data vil bli behandlet i samsvar med datavern prinsipper og prinsippene for databehandling gitt i de aktuelle registers beskrivelser. Vår hjemmeside og andre tjenester er heretter kalt «Tjenester».

Informasjonskapsler og analyseverktøy

Når du bruker våre tjenester, vil vi og våre eksterne tjenesteleverandører og samarbeidspartnere sende informasjonskapsler og lignende teknologi til datamaskinen for å forbedre og utvikle din online opplevelse.  Informasjonskapsler er filer som samler en rekke teknisk informasjon om brukerens datamaskin, nettleser og nettleseraktivitet som surfehistorie, og rekkefølgen på besøk.  Cookies bidrar til å identifisere hyppige besøkende, tilrettelegge og tilpasse login og nettopplevelse samt tiltak og analyserer brukeropplevelsen og annen statistikk. I tillegg kan denne siden inneholde ulike sporings- og analyseverktøy som samler inn data og analyserer og måler for eksempel bruk eller kommunikasjonseffektivitet, dvs. i hvilken grad reklame og annen informasjon når våre brukere.  Informasjonen som er lagret i cookies og andre sporings- og analyseverktøy er anonym og inneholder ikke noe personlig informasjon.  Med det ovennevnte er vi i stand til å kontinuerlig forbedre og utvikle våre tjenester og innhold på nettstedet vårt.  Cookies eller lignende teknologier vil ikke skade datamaskinen eller filene dine.
Hvis du ikke ønsker at vi og våre partnere får motta ovenstående informasjon ved hjelp av cookies, kan du deaktivere dem i nettleserens innstillinger. Se din nettlesers Hjelp-meny for mer informasjon.  Det er imidlertid verdt å merke seg at cookies kan være nødvendig for å gi noen av våre tjenester eller nettstedselementer innhold, deaktivering av dem kan hindre deg fra å bruke enkelte tjenester eller innhold.

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.
Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning. Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Kontakt opplysninger

Metos AS, Rosenholmveien 4A 1203 Oslo
Organisasjonsnummer:  938 454 213
E-post; metos.norway@metos.no
Telefonnummer: +47 924 28 860

Formålet med registeret

Registeret inneholder informasjon om virksomheten mellom Metos og sine kunder, samt den tilhørende kommunikasjon.  I tillegg kan registeret inneholde informasjon fra andre tilgjengelige registre.  Når det gjelder kjøp på nettet kan registeret inneholde data som kunden har gitt.  Alle personlige data blir behandlet i den utstrekning som er foreskrevet av personvernloven.  Dataene kan kombineres statistisk og brukes til næringsutvikling.  Registeret kan brukes til å sende Metos markedsføringsmateriell som kundemagasiner, nyhetsbrev, invitasjoner og kataloger, vedlikehold og forvaltning av kundeforhold, til å kontakte kunder og å analysere og utvikle våre tjenester.  Kunden har rett til å forby bruk av sine data for ovennevnte formål.

Innholdet i register

Dataregisteret inneholder følgende informasjon:
Bedrift eller selskap personen representerer
Personens fornavn, etternavn og stilling / tittel
E-post
Postadresse
Telefon
Informasjon om konkurransegrunnlaget og / eller orden
Andre opplysninger gitt av kunden som er relevant for forvaltningen av kundeforholdet

Registersikkerhet, plassering og levering av data

Registret er plassert på sikker server hos Metos og kan bare nås av de som har bruksrett til Metos intranett.  Vi vil ikke avsløre din personlige informasjon til tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre vi er tvunget til å gjøre det i samsvar med den Norske personopplysningsloven eller andre regler eller lover.  Metos kan dele informasjon med andre selskaper i konsernet på den måten lovgivningen for personlige data tillater og bruke partnere for å behandle data på vegne av Metos.  Registrer beskrivelse under personvernloven er tilgjengelige fra Metos AS.  Kunden kan be om tilgang til deres informasjon, og få den endret etter behov.
Vår butikk og elektroniske tjenester online er SSL kryptert.  SSL (Secure Sockets Layer) er en velkjent og utbredt krypteringsmetode som brukes for å sikre dataoverføringen mellom Metos og brukeren.  Dessuten beskyttes også personopplysninger med felles tekniske og administrative sikkerhetstiltak for å sikre tilstrekkelig vern mot potensielle overgrep, og andre uautoriserte handlinger.  Vårt system er beskyttet av brannmur og passord.  Registrerte personopplysninger blir håndtert bare av Metos ansatte rekruttert til dette formålet.