PERSONVERNPOLICY

Beskrivelse av registeret i henhold til personopplysningsloven (EU) 2016/679.

Behandlingsansvarlig og registerets navn

Metos AS
P.Boks 184 Holmlia
(Rosenholmveien 4A, 1252 Oslo)
N - 1203 Oslo
Metos AS (heretter omtalt som "Metos") kunderegister.

Kontaktperson

Rolf Johannesen, tlf. 982 40 146.

Registerets formål

Formålet med registeret er å opprettholde Metos' kunderegister. Registeret inneholder informasjon om forretningsaktiviteter mellom Metos og selskapets kunder samt kommunikasjon relatert til dette. I tillegg kan registeret inneholde informasjon kombinert fra andre registre. I tillegg til kjøp på nettet kan registeret inneholde opplysninger levert av kundene selv. Alle personopplysninger behandles i den utstrekning som er tillatt i Personopplysningsloven. Opplysningene kan kombineres statistisk og nyttiggjøres i utviklingen av driften. Registerets innhold kan benyttes for utsending av Metos' markedsføringsmateriell, slik som kundemagasiner, nyhetsbrev, invitasjoner og produktkataloger. Kunden kan forby bruk av sine opplysninger for formålene nevnt over.

Registerets innhold

Personopplysningsregisteret inneholder følgende informasjon:
Selskap eller offentlig organ som personen representerer
Personens for- og etternavn og stilling/tittel
E-post
Postadresse
Telefon
Opplysninger om tilbudsforespørsler og/eller ordrer
Andre opplysninger oppgitt av kunden som er relevant for å opprettholde kundeforholdet

Informasjonskapsler (cookies)

Metos E-tjenester bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre ytelsen og brukeropplevelsen. Informasjonskapsler kan slås av ved å følge instruksene om å endre nettleserinnstillinger. Deaktivering av informasjonskapsler kan hindre noen funksjoner på nettsiden i å fungere korrekt.

Registerets sikkerhet, plassering og levering av data

Registeret ligger på Metos' sikre server og det er kun tilgang for personer med brukerrettigheter for Metos' intranett. Registeret skal ikke gjøres tilgjengelig for tredjeparter. Beskrivelse av registeret i henhold til Personopplysningsloven er tilgjengelig fra Metos AS, P.Boks 184 Holmlia, (Rosenholmveien 4A, 1252 Oslo), N - 1203 Oslo. Kunde kan be om tilgang til egne registrerte opplysninger og kreve disse korrigert.