Salgsvilkår for Metos Webshop

Generelt

Metos Webshop er en nettbutikk som drives av Metos AS 938.454.213), som selger produkter til private og offentlige bedrifter i Norge. Med mindre annet angis i disse salgsvilkårene, er alle avtaler underlagt kjøpsloven. Metos Webshop omtales heretter som «nettbutikk», Metos AS som «Metos» og brukeren av tjenesten som «kunde».

Generelt

Nettbutikkens priser er nettopriser i NOK, mva kommer i tillegg. Alle priser gjelder for levering utenfor varehuset i Oslo, og inkluderer transportpakking. Prisene inkluderer ikke frakt, montering og opplæring på kundens sted. Alle forsendelser er forsikret for transportskade på vegne av selgeren. På grunn av kontinuerlig produktutvikling forbeholder Metos seg retten til å foreta endringer i produktene, produktinformasjonen og prisene. Metos kan ensidig modifisere salgsvilkårene ved å legge ut informasjon om endringene i nettbutikken. Alle bestillinger er underlagt de på tidspunktet gjeldende priser og salgsvilkår. Lovmessige endringer skal gjelde fra datoen de trer i kraft, uten forvarsel.

Leveringstid

Nettbutikken gir en beregnet leveringstid for hvert produkt. Varer som finnes på lager sendes som regel neste virkedag etter ordren ble lagt inn, og leveres til kunden innen 2–5 virkedager. Den eksakte leveringsdagen fra lager formidles til kunden i ordrebekreftelsen.

Levering

Kunden bes om å spesifisere ønsket leveringsmåte i det ordren legges inn. Ellers har Metos rett til å sørge for at varene sendes til leveringsstedet på den mest kostnadseffektive måten.

Leveringsgebyr

For bestillinger foretatt via nettbutikken og betalt før levering, er leveringsgebyrene som følger:
Hvis ordrens totalverdi, uten mva, er under NOK 2.000,-, er fraktkostnad NOK 150,- eks mva. Det kreves ikke fraktkostnad for ordre med en verdi på NOK 2.000,. eller mer (eks. mva).

Betalingsmåter

Kunder i nettbutikken kan velge mellom følgende betalingsmåter:
Kredittkort (Visa, Mastercard, Eurocard, American Express)
Betaling med faktura, 14 dager netto (forutsetter fakturaavtale med Metos)

Ansvar for manglende samsvar

Hvis det oppdages feil eller mangler ved produktet eller tjenesten, må det meldes fra om forholdet til Metos, slik at vi kan verifisere og rette opp problemet. Avhengig av situasjonen kan produktet erstattes eller repareres, eller saken kan løses med avslag i pris. Metos ansvar vil i alle tilfeller være begrenset til kjøpsprisen som ble betalt av kunden. Metos er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte kostnader eller tapte inntekter som skyldes defekte produkter og tjenester, eller bruk av disse.

Datasikkerhet

Informasjonen som gis av kunden lagres Metos kunderegister. Informasjonen brukes til å administrere og vedlikeholde kundeforholdet. Metos deler denne informasjonen med tredjeparter. Vår personvernpolitikk finner du nederst på denne siden. Metos e-tjenester bruker informasjonskapsler for å gi bedre ytelse og en bedre brukeropplevelse. Disse informasjonskapslene kan deaktiveres ved å følge anvisningene for endring av innstillinger for informasjonskapsler. Hvis du deaktiverer informasjonskapslene, kan enkelte funksjoner på nettstedet ikke virke slik de skal.

Bruk av salgsvilkårene

Ved å bestille produkter fra nettbutikken samtykker kunden i disse vilkårene.

Handle på nettbutikken

Bla gjennom og velge produkter

Du får tilgang til produktinformasjon gjennom katalogen under Produkter. Eventuelt kan du taste inn navnet på produktet eller produktgruppen i søkefeltet, som du finner øverst på siden. Så snart du har funnet rett produkt, velger du det ved å klikke på knappen «Legg til handlevogn». Når du har valgt produktet, sendes du automatisk videre til en side som viser en oversikt over innholdet i handlevognen. Her kan du endre mengden av de bestilte artiklene eller fjerne artikler fra handlevognen ved å la feltet for antall stå tomt. Vil du fortsette å handle, klikker du på «Tilbake til produkter».

Hvis du trenger hjelp til å velge produkter, eller hvis du vil ha mer informasjon, står telesalgsteamet vårt klart til å hjelpe. Du kan kontakte salgsavdelingen vår mandag til fredag, 08.00 til 16.00, på telefonnr. +47 924 28 860.

Betaling

Når du har lagt produktene i handlevognen, velger du avmerkingsboksen «Bestill» og angir riktig kontaktinformasjon og ønsket forsendelsesmåte. Trykk på «Send og fortsett» for å velge ønsket betalingsmåte. Hvis du betaler med kreditt- eller debetkort, sendes du automatisk videre til et sikkert nettsted for å ekspedere betalingen. Etter betaling kan du gå tilbake til nettbutikken ved å klikke på «Back to service provider's page».

Levering

Når ordren er lagt inn, vil du motta en bestillingsbekreftelse som viser nøyaktig forsendelsesdato. Denne bekreftelsen sendes så snart som mulig, men ikke etter første virkedag etter at ordren ble lagt inn.

Trenger du hjelp? Vi er her for deg!

For andre ordrerelaterte forespørsler ber vi om at du tar kontakt med vår kundesenter:
Telefon (linjene er åpne mandag til fredag, 08.00 til 16.00):
Produktsalg:   +47 924 28 680
Servicebestilling: +47 982 40 142
E-post: metos.norway@metos.com

Metos generelle vilkår og salgsvilkår:

Priser

Alle oppgitte priser er netto eksl. mva, hvis ikke annet skriftlig er avtalt. Montering, demontering og installasjon skjer for kjøpers regning og fremkommer som egne poster i fakturaen, hvis annet ikke er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene hvis valutakurser, moms, produksjonskostnader, importtoll eller andre gebyrer og avgifter utenfor leverandørens kontroll endres før leveringsdatoen.

Levering

Emballeringen er inkludert i prisen. Eventuelle frakt- og monteringstjenester belastes for seg. Bestillinger som inkluderer utstyr, materialer og beholdere leveres til kunden på et avtalt tidspunkt, fra vårt lager. Varer på lager, som er merket gult i katalogen vår, leveres rett fra varehuset.

Eierskap

Alle varer forblir Metos AS eiendom frem til betalingsprisen, inkludert renter og avgifter, er betalt i fulle.

Garanti

Dersom det innen 1 år fra levering, eller fra det tidspunkt varen kunne vært levert fra selger dersom dette kommer tidligere, oppstår material-, produksjons- eller konstruksjonsfeil, skal varen anses å ha en mangel med mindre selger kan godtgjøre feilen skyldes skade eller mangler som er oppstått som følge av:
- at installasjonen ikke er utført av selger eller den selger utpeker, og denne ikke er utført i henhold til bruksanvisninger/instruksjoner eller gjeldende offentlige bestemmelser

- mangelfullt vedlikehold, behandling/bruk i strid med bruksanvisninger/instruksjoner eller annen uforsvarlig behandling, inngrep/reparasjoner utført av personer som ikke er autoriserte reparatører på produktet eller ved bruk av uoriginale deler

- uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor selgerens kontroll herunder spenningsvariasjoner utover +/- 10 % av merkespenning, lynnedslag, elektriske forstyrrelser eller uregelmessigheter i vannforsyningen

-korrosjon/avleiring som følge av plassering i unormalt fuktige rom eller på grunn av vannkvaliteten slitasje som følge av normal bruk feil eller mangler som skyldes materiale fra kjøper, eller konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av kjøper.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Privatkunder har 14 dagers angrerett i henhold til forbrukerloven. Angrerettskjema sendes med leveransen, men kan også printes ut her.

Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kanikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

Retur

Dersom mangelen er vesentlig kan kjøperen i stedet for å forholde seg som i § 16 a og b, heve avtalen ved skriftlig meddelelse til selgeren. Kjøperen har også rett til slik å heve avtalen dersom mangelen etter tiltak som nevnt under § 15 a) fortsatt er vesentlig. Kjøperen kan ved heving kreve erstatning for det tap han har lidt, oppad begrenset til 15 % av den avtalte kjøpesum.
Selger har intet ansvar for mangler utover det som fremgår av § 13.

Vi forbeholder oss retten til å endre informasjonen i prislisten vår.