Lokal service


Vi har serviceteknikere på alle egne avdelinger. I tillegg har vi et nett av samarbeidspartnere, med personell autorisert av Metos, som dekker de deler av Norge hvor vi ikke er representert med egne avdelinger. METOS ser på ettersalg og service som en viktig del av vårt produkt, og vi arbeider aktivt med å oppdatere og videreutvikle vår serviceorganisasjon. Service har også en egen støttegruppe, lokalisert i Oslo, som har ansvaret for å hjelpe deg med tekniske spørsmål samt prøve å løse problemer uten besøk av tekniker. Ta kontakt med vårt serviceteam for nærmere informasjon om hva vi kan hjelpe deg med innen service og vedlikehold.

 

Service: 9824 0142
Mail: service.norge@metos.no

 

 

Vedlikehold

 

Vi kan tilby våre kunder vedlikeholdsavtaler for å forebygge driftsstans. Avtalene kan omfatte alt fra en årlig gjennomgang av anlegget som avsluttes med en statusrapport, til totalavtaler som dekker alt vedlikehold av kjøkkenet inkl. utskifting av slitedeler. Det er viktig å poengtere at forebyggende vedlikehold øker driftssikkerheten og reduserer behovet for akutt service.

 

 

Stort reservedelslager

 

Vi lagerfører omtrent 8.000 ulike reservedeler i Oslo, herfra leverer vi til hele landet. I tillegg finnes det reservedeler i alle våre servicebiler, og mindre lager av viktige deler plassert på våre avdelinger og hos våre samarbeidspartnere. Vi bruker kun originale reservedeler for å sikre at CE-godkjenningen på maskinparken
din alltid gjelder.

 

Sentralt delelager: 9824 0143
Mail: deler.norge@metos.no