VI ER AUTORISERT SERVICEBEDRIFT !

( 12.2.2009 )

Metos har som en av de første bedriftene i
BFSN mottatt godkjenningen
"Autorisert teknisk service storkjøkken"


Dette er en sikkerhet for våre kunder:
>> Dokumentert teknisk vedlikehold i henhold til kravene
>> i "Hygienepakken" av 22.12.08

>> Vedlikeholdet er utført av en autorisert servicebedrift

>> Vedlikeholdet er utført av en tekniker som har dokumentert
>> kompetanse på produktene.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med Metos Teknisk
Support Senter Telefon 9824 0142

MAIL:metos.norway@metos.com

eller Bransjeforeningen for
storkjøkkenleverandører i Norge BFSN
www.bfsn.no