KUNNSKAP = RENERE !

( 30.9.2013 )

Vår bransjeforening BFSN har satt seg som mål å bidra till økt kunnskap om oppvask og hygiene og dermed en nivåheving for både leverandører og sluttbrukere av våre produkter.

Som et viktig bidrag i denne sammenheng har BFSN nylig utgitt temaheftet "MASKINELL OPPVASK". Dette er en brukerveiledning i planlegging, drift og vedlikehold av oppvaskanlegg med oppvaskmaskiner.

Innholdet er på 8 sider pluss et vedlegg på 6 sider om et forsøk med bakteriereduksjon ved oppvask i oppvaskmaskin under varierende forhold.

Heftet anbefales sterkt for opplæring av oppvaskpersonale og bør leses av alle driftsansvarlige for en oppvaskfunksjon på flere nivåer. Det er også godt egnet for undervisning i utdanningsinstitusjoner.

Heftet koster kun kr 95 og kan bestilles hos oss via epost metos.norway@metos.com
Vi minner om NM I MASKINOPPVASK på SMAK 2014 !
For ytterligere info ring oss gjerne
TLF 92428860