Metos produserer og markedsfører kjøkkenutstyr og rustfritt stål interiør. Metos er markedsledende i de nordiske og baltiske landene, så vel som Benelux-landene, og tilhører Ali Group, som er Europas ledende produsent av kjøkkenutstyr. Metos har rundt 750 ansatte i ni forskjellige land i Europa.

Generelle prosedyreinstruksjoner for Metos-Elektrisk utstyr- Apparater og maskiner ved planlagt strømutkoplinger

Les meldingen, sjekk klokkeslett og varigheten av forhåndsplanlagte strømbrudd. Det beste tiltaket for å sikre maksimal sikkerhet og unngå omstartsproblemer er å planlegge godt foran strømutkopling og slå av alle enheter på forhånd. Når enheten slås av på en kontrollert måte, vil man unngå mulige farlige situasjoner forårsaket av strømbrudd og påfølgende problemer. Husk å informere alle berørte!

NB!

Et unntak er de kalde enhetene (kjøl og frys), som bør stå på.

I slike tilfeller vil de så starte automatisk når strømforsyningen gjenopprettes. Du bør planlegge godt, unngå å åpne kjøleskapsdørene under strømbruddet bortsett fra isbitmaskin (det er greit å bruke isen før den smelter). I dette tilfellet forblir de innvendige temperaturene i kjøl/fryse skapene nærmest de innstilte temperaturene, og produktene kan da overleve tryggest.

Ved strømbrudd midt i en hurtignedkjøling eller fryseprogram, bør slutt temperaturen på produktet kontrolleres manuelt med et separat termometer og følges opp deretter.

Ved strømbrudd midt i prosessen med en elektronisk styrt enhet, kan en bokstav- eller symbolmelding om strømbruddet, for eksempel PF (strømbrudd), vises på enhetens skjerm når strømmen gjenopprettes. Varslingen medfører normalt ikke ytterligere tiltak, men det er en melding fra kontrollelektronikken om strømbrudd.

Andre tiltak ved strømbrudd:

 • Aktiver apparatets nødstoppknapp ved å trykke den ned dersom apparatet er utstyrt med slikt.
 • Slå eller slå av hoved- og/eller kontrollstrømbrytere hvis enheten er utstyrt med slike.
 • Steng apparatets vanntilførselskran hvis apparatet er utstyrt med en.
 • Tøm eventuelle tanker og kummer hvis enheten er utstyrt med slike.
 • Tørketromler: fjern tøy som skulle tørkes og spre det ut slik at det avkjøles.

 

 • Når den elektromekaniske enheter er i drift når det oppstår strømbrudd, er det fare for ukontrollert oppstart når strømforsyningen gjenopprettes. I dette tilfellet er det verdt å være oppmerksom på oppvarmingsenheter, som: frityrkokere, griller, steke takker, stekepanner, komfyrer osv.
 • Sørg for at dekslene deres er tomme, rene og at det ikke er nødvendig verktøy for bruk på dem, f.eks. som tallerkener, gryter osv. sørg for at det ikke er lagt overflødig og brennbart materiale på dem.
 • En enhet koblet til en fast vanntilkobling, med strømbryteren på og vanntilførselskranen åpen, kan aktivere enhetens interne vannfylling automatisk uten tilsyn, og dermed forårsake fare for vannskade når strømforsyningen gjenopprettes.

Starte enheter etter strømbrudd:

 • Etter at strømforsyningen er gjenopprettet, kan strøm- og nødstoppbryterne til enhetene tilbakestilles, og vannforsyningskranene kan åpnes, og enheten kan startes normalt.
 • Det er imidlertid greit å overvåke driften av enheten etter igangsetting for å sikre feilfri drift.

Ettervirkninger etter strømbrudd:

 • Ved apparater som normalt krever etter kjøling og er varme når strømforsyningen avbrytes, kan interne termobeskytterne utløses på grunn av restvarmen. Av sikkerhetsgrunner bør du ikke kontrollere de termiske beskyttelsene selv, med mindre fremgangsmåten er spesielt instruert i brukerhåndboken.

Ved evetuelle problemsituasjoner er det best å henvende seg til Metos Service.

Ved behov kan du bestille landsdekkende Metos-vedlikehold fra vårt servicesenter:

telefon: +47 98240142

epost:  service.norge@metos.no

Se også vår hjemmeside: www.metos.no