Metos produserer og markedsfører kjøkkenutstyr og rustfritt stål interiør. Metos er markedsledende i de nordiske og baltiske landene, så vel som Benelux-landene, og tilhører Ali Group, som er Europas ledende produsent av kjøkkenutstyr. Metos har rundt 750 ansatte i ni forskjellige land i Europa.

Har ditt kjøkken vært stengt?

Har ditt kjøkken vært stengt?

Ved oppstart av ditt kjøkken er det en del momenter man bør vurdere og passe på. Pass på at vann og strøm er tilkoblet og påslått. Pass også på at ventilasjon på kjøkken er igangsatt. Noe utstyr er ekstra utsatt for fuktighet og sopp/bakterieangrep. Dette kan gjelde kaffemaskiner, oppvaskmaskiner, kjølt utstyr (Kjøleskap, vanndispensere og isbitmaskiner) og kombidampere. For å redusere risiko bør alt utstyret rengjøres grundig og desinfiseres. Noe utstyr kan ved lengre strøm avbrudd miste sine innstillinger. Ta kontakt med oss for hjelp til å få dine maskiner opp til operasjonell drift. Ved start av utstyr med pumper eller motorer – hør etter ulyder. Høyfrekvent lyd, eller andre ulyder, når maskin er i drift indikerer problemer. Begrens bruken til det aller mest nødvendige, kontakt oss!

 

HAR DU SPØRSMÅL ELLER TRENGER HJELP
Kontakt Metos Service
Service: 9824 0142
Mail: service.norge@metos.no

 

NOEN PRODUKTER DU SKAL VÆRE EKSTRA OPPMERKSOM PÅ:


KAFFEMASKINER
Vi anbefaler at man kjører renseprogram på kaffemaskiner før de settes i bruk. Pass også på å rengjøre spillbrett og annet tilbehør iht. bruksanvisningen.
På espressomaskiner kan det være en stor fordel å bytte gruppepakninger osv.. da de kan bli stive når de ikke brukes.

OPPVASKMASKINER
Før oppstart, sjekk at vaskedyser osv. er åpne og rengjort, og at maskinen ellers er rengjort iht. bruksanvisningen. Sjekk for lekkasjer ved oppstart. All oppvask som har stått utildekket lenge bør vaskes opp på nytt. Har oppvask stått tilsmusset bør det bløtlegges/Klores før oppvask. Sjekk at maskinen tar inn såpe og tørremiddel. Sjekk at maskinen oppnår innstilte temperaturer.

KOMBIDAMPERE OG OVNER
Kjør et langt vaskeprogram. Sjekk at luftfilter er rent, bytt hvis nødvendig. Tørk av dørpakningen med en fuktig klut uten kjemikaler.

ISBITMASKINER & VANNDISPENSERE
Rengjør maskinen iht. bruksanvisningen. Sjekk luftfilter. Husk også å desinfisere tappetuter osv. Lytt etter ulyder
Se også egen instruks for enkel rengjøring av isbitmaskiner.

KJØLEDISKER
Rengjøres innvendig og utvendig iht. bruksanvisningen. Sjekk luftfilter. Lytt etter ulyder.

KOKEGRYTER
Rengjøres iht. bruksanvisning. Sjekk at mantel/generator er fylt opp. Dette kan også være et godt tidspunkt å kjøre sikkerhetstest på gryten. Se din bruksanvisning for instrukser. Lytt etter ulyder.

ANNET UTSTYR
Rengjør iht bruksanvisning og lytt etter ulyder. Sjekk at utstyret når sine innstilte verdier. Lytt etter ulyder.

Metos er gjerne behjelpelig med oppstart av ditt kjøkken.

 

HAR DU SPØRSMÅL ELLER TRENGER HJELP VENNLIGST KONTAKT OSS

Hilsen teknisk avdeling Metos AS